De levensloopverlof regeling – hij eindigt per 1 november 2021

april 16 2021

Joop Gokke & Marco Wolfsen

Wat was de levensloopregeling ook alweer? Een korte introductie:

In 2006 is deze regeling in het leven geroepen om werknemers de mogelijkheid te bieden fiscaal vriendelijk te sparen om bijvoorbeeld een doorbetaalde sabbatical te kunnen nemen. De regeling werd een regelrechte flop. Een heel beperkte groep maakte gebruik van deze regeling en veelal om eerder te stoppen met werken en middels het gespaarde geld de tijd tot de AOW-gerechtigde leeftijd financieel te overbruggen.

Specificaties

Per 1 januari 2012 is de regeling beëindigd maar vanaf dat moment was wel een overgangsregeling van toepassing voor werknemers die op dat moment een saldo hadden staan van minimaal € 3.000. Deze overgangsregeling houdt nu ook op te bestaan en wel met ingang van 1 november 2021. Dit betekent dat het saldo levenslooptegoed voor deze datum moet worden opgenomen (of onder voorwaarden om te zetten in pensioen) of dat deze vanaf 1 november 2021 wordt uitbetaald. In dat laatste geval wordt de levensloopinstelling de inhoudingsplichtige en zal zorg moeten dragen voor de verloning.

Over opnamen van levenslooptegoed worden loonheffingen, werknemersverzekeringen (tenzij werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder is) en ZVW berekend. Ook mag er levensloopverlofkorting toegepast worden. Levensloopverlofkorting is een korting op de te af te dragen loonheffingen en bedraagt in 2021 € 223,00 per gespaard kalenderjaar t/m 2011 minus de toegepaste levensloopverlofkorting bij eerdere opnames.

Tijdelijk belastingvoordeel

uitbetaling door de levensloopinstelling worden alleen loonheffingen berekend en wordt er dus ook geen levensloopverlofkorting verrekend. In de inkomstenbelastingaangifte kan vervolgens deze korting alsnog worden geclaimd. Het kan dus een tijdelijk belastingvoordeel opleveren als het levenslooptegoed vóór 1 november 2021 wordt opgenomen maar wij adviseren, gezien de administratieve lasten en extra kosten die dit voor werkgevers met zich meebrengt, de levensloopinstelling het bedrag te laten uitkeren en verlonen.