Juridisch en fiscaal advies

Securex kan je bijstaan, helpen en informeren over alle juridische en fiscale aspecten op het gebied van personeel en beloning waar je binnen jouw organisatie mee in aanraking kunt komen. Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van jouw juridische documenten zoals overeenkomsten of reglementen.

Daarnaast kunnen wij je begeleiden en adviseren omtrent de gevaren en de mogelijkheden op zowel juridisch als fiscaal gebied. Voorkomen is beter dan genezen.

Wat kunnen wij concreet voor je betekenen?

Arbeidsvoorwaarden, transitievergoedingen, geschillen, ontslag etc. behoren tot de vele facetten die je in jouw HR-beleid tegenkomt. Wij kunnen jouw HR-afdeling ondersteunen met deze taken of deze taken jou volledig uit handen nemen. Taken die wij onder meer kunnen uitvoeren zijn:

Juridisch

 • Algemeen juridisch advies
 • Arbeidsrechtelijk advies
 • Advies op het gebied van verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 • Het opstellen en/of het screenen van:
  • arbeidsovereenkomsten
  • personeelshandboeken
  • vaststellingsovereenkomsten
  • beëindigingsovereenkomsten
  • gebruikersovereenkomsten fiets/overig
  • overeenkomsten van personeelslening
  • wijzigings-, aanzeggings-, verlengings- en bevestigingsbrieven
 • Begeleiden van ontslagprocedures
 • Het inrichten van of adviseren over cafetariamodellen

Fiscaal

 • Het beoordelen van werkkostenregelingen
 • Algemeen fiscaal-juridisch advies
 • Advies op het gebied van loonheffing
 • Het verstrekken van fiscale opinies en second opinions
 • Advies op het gebied van inhoudingsplicht loonheffing
 • Advies op het gebied van de auto van de zaak en de fiets van de zaak
 • Advies op het gebied van fiscaalvriendelijke beloningsvormen
 • Algemeen advies op het gebied van pensioen en andere oudedagsvoorzieningen

Advies nodig bij het opstellen van overeenkomsten, omgaan met conflicten of ontslagzaken? De Legal Advisors van Securex zijn hierin gespecialiseerd en werken vanuit de gedachte: “wat levert het de cliënt op in plaats van wat het kost.” Onze toegevoegde waarde is dat wij niet alleen kennis van het arbeidsrecht bezitten maar ook thuis zijn in salaris- en loonbelastingwetgeving. Zo overzien wij een veel breder vlak waardoor wij optimaal kunnen adviseren.

Marco Wolfsen

Neem contact op met Marco voor vragen over de juridische dienstverlening!

Marco Wolfsen

Legal Advisor