Thuiswerk- en reiskostenvergoeding per 2022

oktober 22 2021

Marco Wolfsen

Met ingang van 1 januari 2022 zal er een gerichte vrijstelling gelden voor een thuiswerkvergoeding van maximaal € 2,- per dag. Dit bedrag is bepaald na onderzoek van het Nibud naar de gemiddelde kosten voor energieverbruik, koffie/thee en toiletpapier. Aangezien de energieprijzen (sinds de vaststelling in augustus 2021) fors zijn gestegen, is het niet ondenkbaar dat dit bedrag van € 2,- nog iets zal worden verhoogd.

Deze vergoeding kan je per werkelijke thuiswerkdag toekennen, maar je kan uit praktisch oogpunt ook een vaste vergoeding geven op basis van de zogenoemde ‘214-dagenregel’ zoals deze ook nog steeds geldt bij de vaste reiskostenvergoeding.

Deze ‘214-dagenregel’ zal ik nader toelichten aangezien vanaf 1 januari 2022 ook weer vastgesteld moet worden wat het reispatroon van een werknemer is, om een vaste reiskostenvergoeding te kunnen geven. De coronanoodmaatregel dat je van het reispatroon uit mocht gaan, zoals die pre-corona gold, vervalt.

Voor een fulltime medewerker wordt ervan uitgegaan dat deze gemiddeld 214 dagen op jaarbasis werkt. Hierbij is dan rekening gehouden met verlof-, feest- en ziektedagen. Je mag als werkgever er derhalve voor kiezen om een werknemer een vaste vergoeding te geven voor zowel de thuiswerk- als reisdagen op basis van 214 werkdagen per jaar, zonder te hoeven bijhouden hoeveel het er werkelijk waren. Dit alles pro-rata naar het aantal thuiswerk- en reisdagen per week (zie hieronder een aantal rekenvoorbeelden vanuit de overheid).

Er bestaat ook nog een zogenoemde ‘128-dagenregel’. Kortweg houdt dit in dat wanneer een werknemer op tenminste 3/5e deel van de 214 dagen thuiswerkt of reist, je er toch van uit mag gaan als ware hij dit op 214 dagen heeft gedaan. Uiteraard een en ander weer naar rato van het aantal thuiswerk- en reisdagen in een week.

Indien een werknemer bijvoorbeeld ’s morgens thuiswerkt en ’s middags naar het werk reist, dan moet je kiezen welke vergoeding je geeft. Een thuiswerk- én reiskostenvergoeding voor dezelfde dag geven, is niet toegestaan.

Infographic
In deze infographic worden rekenvoorbeeldjes gegeven betreffende thuiswerkvergoeding/rieskostenveregoeding

Blijf op de hoogte en krijg updates over nieuwe artikelen

Contact - Blog