Vaste reiskostenvergoeding vanaf 1 juli 2021 terug naar ”normaal”

april 19 2021

Marco Wolfsen

In 2020 en de eerste helft van 2021 was het toegestaan de vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd door te laten lopen ook indien de werknemer (deels) thuiswerkte. Vanaf 1 juli 2021 is dit niet langer toegestaan en gelden de “normale” regels weer.

Dat wil zeggen dat je een vaste onbelaste reiskostenvergoeding mag blijven geven als de werknemer op tenminste 3/5e van zijn werkdagen naar een vaste arbeidsplaats reist. Dit komt erop neer dat een werknemer die 5 dagen per week werkt op tenminste 128 dagen op jaarbasis naar een vaste arbeidsplaats moet reizen om een vaste reiskostenvergoeding op basis van maximaal 214 dagen te mogen ontvangen.

Ook mag je een vaste reiskostenvergoeding geven op basis van de “214 dagen regel” als tenminste één dag per week 36 weken lang gereisd wordt naar een vaste arbeidsplaats. Hierbij moeten de 214 dagen gerelateerd worden indien er op minder dan 5 dagen per week wordt gereisd. Dit is de zogenoemde praktische regeling die het meest gehanteerd wordt.

Wil je toch een vaste reiskostenvergoeding blijven geven terwijl de werknemer minder dan 3/5e van de werkdagen of niet op tenminste één dag per week tenminste 36 weken op jaarbasis naar de vaste arbeidsplaats reist, dan kan dat maar dient er aan het eind van het jaar of bij uitdiensttreding een herberekening plaats te vinden op basis van de werkelijke reisdagen.