Verlaging AWf-premie door intrekken van de BIK

juli 7 2021

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de AWf-premie per 1 augustus 2021 of vanaf periode 9 (16 augustus) verlaagd wordt. Deze verlaging hangt samen met het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%. Voor beide premies geldt dus een daling van 2,36 procent.

De ingangsdatum van de nieuwe percentages is op 1 augustus voor werkgevers die per maand, half jaar of jaar loonaangifte doen. Voor werkgevers die per 4 weken loonaangifte doen, geldt de premieverlaging voor al het loon dat vanaf 16 augustus wordt genoten.

De verlaging van de premiepercentages leidt naar verwachting tot 2 miljard euro minder premie-inkomsten voor het AWf in 2021. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat was ingeschat voor de BIK.