Versoepeling thuiswerkadvies – met zijn allen terug naar kantoor, of niet?

februari 17 2022

Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari zijn door minister Ernst Kuipers de nieuwe versoepelingen aangekondigd. Alles kan weer open in 3 stappen. Ook is per direct het thuiswerkadvies bijgesteld. Het advies om zo veel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. 

De een wil thuis werken, de ander wil naar kantoor 

Terug naar kantoor? Willen we dat wel? Volgens een onderzoek van TNO wil 80% van de werkenden in enige mate kunnen blijven thuiswerken, 35% wil uitsluitend thuiswerken en 21% van de werkenden gaat het liefst weer dagelijks naar kantoor. Wel of niet thuiswerken, het is een persoonlijke voorkeur. 

Uit het onderzoek van TNO blijkt ook dat bijna alle werknemers het eens zijn over één ding, namelijk dat corona heeft gezorgd voor blijvende veranderingen in het werk. Betreffende het contact met collega’s, het contact met derden en de uitvoering van het werk. Een groot deel verwacht dat de verandering blijvend is. Maar er zijn vaak nog maar weinig formele afspraken over thuiswerken. 

Driekwart van de werknemers ging al naar kantoor 

Volgens hetzelfde onderzoek, ging 75% van de werknemers eind 2021 al gedeeltelijk of volledig naar kantoor. We hielden ons dus al niet zo goed aan het thuiswerkadvies. Ook werden de coronamaatregelen niet altijd overal nageleefd. 1 op de 3 medewerkers bleef bijvoorbeeld bij milde klachten niet altijd thuis. 

Thuiswerkbeleid 

Uit een ander onderzoek, van werkgeversorganisatie AWVN, blijkt dat de meeste werkgevers hybride werken willen vasthouden. De norm wordt volgens dit onderzoek twee dagen per week thuiswerken. 60% van de werkgevers geeft dit aan.  

Uit een rondvraag van NU.nl blijkt dat de voornemens van een aantal grote bedrijven (Ahold, ING, Achmea) zijn om werknemers maximaal voor de helft van de tijd naar kantoor te laten komen. Mark van Vugt, hoogleraar psychologie zegt in hetzelfde artikel van NU.nl dat percentages plakken aan de thuiswerk/kantoor verhouding één manier is om met het probleem om te gaan, maar dat er vooral gekeken moet worden wat het beste werkt. Dat ligt aan de werknemers, de teams en de inhoud van het werk. De ideale situatie is volgens Van Vugt om de keuze te laten afhangen van het individu, want thuiswerken of op kantoor werken is, wederom, een persoonlijke voorkeur. 

Hybride werken is een belangrijke arbeidsvoorwaarde geworden 

Hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen stelt in de Volkskrant dat uiteenlopende wensen wat betreft thuiswerken tot spanningen kunnen leiden. Ze denkt dat werkgevers die hun werknemers straks te weinig vrijheid geven, riskeren talent te verliezen. Ook worden niet-flexibele bedrijven minder aantrekkelijk voor potentiële nieuwe werknemers. 

Maar anders dan Mark van Vugt stelt Stoker dat het wel belangrijk is dat de werkgever duidelijke afspraken maakt over thuiswerken, in plaats van de keuze geven aan de werknemer. Anders bestaat er een gevaar dat er een groep insiders (mensen die op kantoor werken) en een groep outsiders (mensen die veel thuiswerken) ontstaat.  

Voordelen en nadelen thuiswerken 

Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN geeft in de Volkskrant aan dat er goede argumenten zijn om weer naar kantoor te gaan: het in stand houden van de bedrijfscultuur en het stimuleren van creatieve processen. Samen op kantoor zijn bevorderd de samenwerking en betrokkenheid. 

Ook zijn er goede argumenten om het thuiswerken in stand te houden, minder reistijd, in veel gevallen een verhoging van de productiviteit, meer vrijheid en minder afleiding.  

Nadelen zijn dat goed thuiswerken alleen gaat met een goed ingerichte en uitgeruste werkplek, werk en privé scheiden is vanuit huis moeilijker, efficiënt plannen is belangrijker en je hebt minder contact met collega’s, wat slecht is voor de betrokkenheid van de werknemer. 

Beide werkplekken brengen zijn eigen voordelen mee. Een hybride werkmodel zou het beste van beide werelden kunnen bieden, maar er moeten wel duidelijke afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer.