Wetswijziging aanbod vaste arbeidsomvang oproepkrachten per 1 juli 2021

juni 14 2021

Marco Wolfsen & Ashkan Esmaeili

Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om oproepkrachten die (weer) 12 maanden in dienst zijn een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Per 1 juli 2021 heeft de werknemer één maand de tijd om het aanbod voor een vaste arbeidsomvang te accepteren of juist niet te accepteren. Daarmee wordt de eerdere onduidelijkheid over de tijd die een werknemer heeft voor een reactie weggenomen. Tevens is nu vastgelegd wanneer de vaste arbeidsomvang na acceptatie in moet gaan; namelijk uiterlijk op de eerste dag van de 15e maand.

Wat houdt de regel ‘vaste arbeidsomvang’ in?

Een werkgever moet, nadat een oproepovereenkomst (weer) 12 maanden heeft geduurd, binnen een maand de oproepkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Het aanbod moet minimaal gelijk zijn aan de gemiddelde urenomvang in de voorafgaande periode van 12 maanden. Accepteert de werknemer het aanbod? Dan is er niet langer sprake van een oproepovereenkomst. Accepteert de werknemer het aanbod niet? Dan blijft deze werknemer werken op oproepbasis. De werkgever is dan verplicht na 12 maanden een nieuw aanbod te doen.

Vanaf 1 juli 2021: ‘acceptatieperiode’ werknemer vastgesteld op één maand

Voorheen bestond er onduidelijkheid over de tijdsperiode waarin een oproepkracht diende te reageren op het aanbod. De nieuwe wetswijziging maakt een einde aan deze onduidelijkheid. Vanaf 1 juli 2021 heeft de werknemer één maand de tijd om het aanbod voor een vaste arbeidsomvang te accepteren of te weigeren.

Wanneer moet het aanbod voor de vaste arbeidsomvang ingaan?

Stel je voor: jouw werknemer heeft binnen de periode van één maand jouw aanbod voor de vaste arbeidsomvang geaccepteerd. Wanneer moet de nieuwe situatie dan precies ingaan? Wanneer de werknemer het aanbod voor een vaste arbeidsomvang accepteert, moet de nieuwe arbeidsovereenkomst uiterlijk ingaan op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken. Dus op de eerste dag van de 15e maand.

Een voorbeeld: 
Iemand is op 1 november 2020 in dienst getreden als oproepkracht. Op 31 oktober 2021 is deze oproepkracht dan 12 maanden in dienst, wat betekent dat de werkgever vóór 1 december een aanbod voor een vaste arbeidsomvang gedaan moet hebben. Het aantal uren moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021 is gewerkt. Als de werknemer het aanbod accepteert moeten zijn vaste uren uiterlijk 1 januari 2022 ingaan.

Wat als de oproepkracht het aanbod niet accepteert?

Stel je voor: je doet een aanbod voor een vaste arbeidsomvang, maar de oproepkracht weigert. Oproepkrachten kunnen, als zij het aanbod weigeren, gewoon door blijven werken op oproepbasis. De werkgever moet dan wel na 12 maanden weer een nieuw aanbod doen. Indien de oproepkracht niet binnen één maand reageert, mag je er vanuit gaan dat hij het aanbod heeft geweigerd.

Automatische melding

Vanuit onze salarissoftware krijg je als werkgever een automatische melding wanneer het bijna tijd is om je oproepkracht een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Aan deze melding kun je geen rechten ontlenen. Je blijft als werkgever verantwoordelijk voor de juiste data en de van daaruit te nemen acties.