4 HR-uitdagingen in de zorg én de oplossingen

Er zijn volop uitdagingen in de zorg. Zowel voor de medische professional, als voor de HR-afdelingen in de zorgsector, zorgt dit voor veel werkdruk. De sector kent veel verloop door ontevreden personeel en vergrijzing. Tevens staat de sector onder druk om te digitaliseren, terwijl zorgpersoneel niet voldoende tijd heeft om goed opgeleid te worden in nieuwe systemen. Herken jij deze uitdagingen? In deze blog bespreken wij ze en leggen wij uit hoe je ze overwint!

Uitdagingen in de zorg zijn er om opgelost te worden. Vaak kan een kleine verandering al zorgen voor verbetering. Dan rest ons de vraag, waar zitten die verbeterpunten? En wat kan gedaan worden om processen te optimaliseren?

Uitdaging 1: Personeelstekort

De zorgsector kent al jaren een personeelstekort. Dit heeft meerdere oorzaken. Door de vergrijzing in Nederland hebben steeds meer mensen zorg nodig, maar het zorgpersoneel vergrijst ook. Steeds meer mensen gaan met pensioen en daar staat ook vaak niet een nieuwe, jonge medewerker tegenover. Tevens is er ook nog een beperkt aantal goede plekken voor begeleiding van zorgstudenten en hebben zorgmedewerkers te maken met een hoge, administratieve last.

De kunst is om de nieuwe generatie werkenden aan te kunnen spreken. Zij kijken anders naar werk en stellen andere prioriteiten. Dat vergt een nieuwe manier van werven. Maak bijvoorbeeld een persona van deze nieuwe medewerker en ontdek waar je ze kunt vinden en hoe je ze kunt binden. Of denk eens aan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Waar oudere medewerkers jarenlang voor dezelfde werkgever bleven werken als het salaris goed was en ze voldoende vakantiedagen hadden, hecht de nieuwe generatie veel meer waarde aan persoonlijke ontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en een goede balans tussen werk en privé.

Uitdaging 2: Personeelsverloop

Zorginstellingen en ziekenhuizen hebben te maken met een hoog personeelsverloop. Ontevreden personeel met hoge werkdruk die zich ondergewaardeerd voelen, vertrekken bij het zien van betere kansen. Door het bestaande personeelstekort, zorgt dit vervolgens weer voor extra druk bij de blijvende medewerkers. Dit zorgt voor enorm veel onrust in teams, wat natuurlijk ook effect heeft op de veiligheid en zorg van de patiënt. Een dubbele dienst draaien komt helaas vaak voor, wat zorgt voor fysieke en mentale uitputting van de zorgverleners. Houdt dit langere tijd aan, dan ligt een burn-out op de loer. Een langdurige zieke zorgt weer voor extra druk in het team en nieuwe uitdagingen in de zorg.

Verloop zal er altijd zijn, maar je kunt als HR-medewerker wel een rol pakken in het ondersteunen en begeleiden van medewerkers. Besteed bijvoorbeeld aandacht aan mentale gezondheid en help teamleiders en managers met het inspireren en stimuleren van medewerkers.

Uitdaging 3: Nieuwe technologieën

In alle sectoren worden nieuwe technologieën gebruikt om het werk makkelijker te maken. In de gezondheidszorg kan dit ervoor zorgen dat tijd wordt bespaard, levens kunnen worden gered of de zorg voor de patiënt zo prettig mogelijk kan worden gemaakt. Daartegenover staat wel dat nieuwe technologieën ervoor zorgen dat de werknemer iets nieuws moet leren. Dat kost zowel tijd als energie van de medewerker, maar ook voor jou op de HR-afdeling is het een extra uitdaging. De werkdruk loopt op omdat iemand op dat moment niet beschikbaar is op de vloer of medewerkers zijn net gewend aan de vorige methode en zijn nog niet toe aan het leren van iets nieuws.

Om toch met nieuwe technologieën aan de slag te gaan, kan het helpen om deze op een andere manier te introduceren. Denk mee met de medewerkers en hoe het voor hen goed in hun werk te passen is. Is dit bijvoorbeeld door meerdere korte trainingen aan te bieden en zo per onderdeel het in de praktijk te brengen of werkt één lange trainingsdag beter?

Uitdaging 4: Boeien en binden van medewerkers

De laatste uitdaging is het boeien en binden van medewerkers. Er staan enorm veel vacatures online, ook in de zorg. Mocht een zorgprofessional zijn of haar huidige functie niet meer leuk vinden, dan zijn er genoeg andere, leuke functies vrij waar op gereageerd kan worden. Het is daarom voor de HR-afdeling van een zorginstelling van belang om medewerkers te boeien en binden, zodat zij niet op zoek gaan naar ander werk.

Bekijk jouw employee journey eens. Wat zijn de momenten waar jij kansen ziet om medewerkers te binden en boeien? Dit kan in grote en kleine maten in iedere fase van de journey. Denk bijvoorbeeld aan om ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, maar ook door een kleinigheidje voor de medewerkers te verzorgen rond kerst of Pasen.

Wat kan Securex voor jou betekenen?

Securex heeft, speciaal voor bedrijven die onder de Cao Sociaal Werk vallen, de Securex Benefit Shop ontwikkeld. In deze online omgeving geven wij jouw medewerkers toegang tot hun beschikbare budgetten met betrekking tot het IKB en LBB, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Als werkgever hoef jij alleen de keuze nog te beoordelen. Dit zorgt voor veel tijdsbesparing op de HR-afdeling. En die tijd kan jij natuurlijk weer gebruiken om de employee journey te verbeteren!

Naast de Securex Benefit Shop kan Securex jou ook op andere manieren ondersteunen bij het optimaliseren van de employee journey. Wij kunnen jou ondersteuning bieden op de volgende vlakken: