IKB en LBB: uitdagingen én oplossingen voor jouw HR-afdeling

Het Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB) zijn bekende termen in verschillende sectoren, maar met name sectoren in de zorg en welzijn. Medewerkers krijgen deze budgetten om hun persoonlijke arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen en te werken aan een optimale individuele inzetbaarheid. Voor HR-medewerkers betekent dit veel administratief werk, maar waar lopen zij precies tegenaan? En wat houden deze budgetten eigenlijk in? In deze blog leggen we het uit én we geven een slimme oplossing om jouw HR-medewerkers te ontzien.

Wat is het Individueel Keuzebudget (IKB)?

Het IKB is een budget van de medewerker. Het is een vast onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en bestaat uit verschillende onderdelen:

Het IKB is op dit moment van toepassing bij de waterschappen, provincies, in de welzijnssector, bij gemeenten en de Rijksoverheid. Het uiteindelijke budget verschilt per sector. Zo krijgen medewerkers in de sector welzijn een budget van ongeveer 18% van het salaris. Wanneer we het IKB berekenen voor gemeentemedewerkers en rijksambtenaren komen we uit op ongeveer 16,3%.

IKB-doelen

Medewerkers bepalen zelf hoe ze hun IKB inzetten. Denk bijvoorbeeld aan meer verlofdagen, meer salaris, een nieuwe fiets of een opleiding voor persoonlijke ontwikkeling. Op die manier stellen medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket samen dat aansluit bij hun werk- en privésituatie.

Opbouw en uitkering van het IKB

Iedere maand bouwen medewerkers hun IKB op. Na de eerste maand is opnemen mogelijk. Het opgebouwde budget wordt uitgekeerd in geld, omgezet in vakantie-uren of uitbetaald op een later moment in het jaar (bijvoorbeeld als het budget niet is besteed). Meenemen naar het volgende jaar is niet mogelijk.

Wat is het Loopbaanbudget (LBB)?

Met het LBB investeren medewerkers in hun eigen duurzame inzetbaarheid. De één wil bijvoorbeeld een werkgerelateerde training volgen, terwijl de ander meer behoefte heeft aan een persoonlijke coach om beter om te gaan met stress door een lastige privésituatie. Zo zijn er nog veel meer loopbaanbudget voorbeelden te noemen, waarover medewerkers met hun werkgever kunnen nadenken. De voorwaarde is dat het bijdraagt aan een optimale individuele inzetbaarheid.

Opbouw en uitkering van het LBB

Medewerkers bouwen maandelijks een deel van het budget op, met een maximale opbouw van 36 maanden. Besteden zij hun budget niet op tijd? Dan is verder opbouwen niet mogelijk en komt het opgebouwde deel uit de eerste maand steeds te vervallen.

De keerzijde van de medaille

Het IKB en LBB bieden dus veel voordelen voor medewerkers en passen goed binnen een moderne cao. Toch hebben de budgetten ook een keerzijde.

Complexe taken

Doordat medewerkers iedere maand zelf bepalen hoe ze hun IKB en LBB inzetten, krijgen HR-medewerkers veel werk op hun bord. Je begrijpt vast dat het een hele klus is om dit allemaal foutloos bij te houden. Door de complexiteit kunnen ze snel het overzicht kwijtraken.

Verwerken LBB in de praktijk is lastig

Vooral het doorvoeren van het LBB is een grote uitdaging voor HR-medewerkers. Bij de besteding van het budget moet de werkgever bepalen of er een bruto of netto vergoeding geldt. Hier is geen algemene richtlijn voor. Een werk gerelateerde training zal netto vergoed worden, terwijl op de stresscoach een bruto vergoeding van toepassing is.

Dan zijn er ook nog medewerkers die vergeten hun budget op te maken, waardoor na 36 maanden het opgebouwde budget uit de eerste maand vervalt. Dit gaat door tot de medewerker zelf actie onderneemt.

Tenslotte neemt de medewerker het opgebouwde LBB mee als hij of zij bij een andere organisatie gaat werken, waar het budget ook van toepassing is. Omdat iedere werkgever andere richtlijnen aanhoudt, is de verwerking hiervan zeer complex. Gaat de medewerker uit dienst en kan hij of zij het opgebouwde budget niet meenemen? Dan maken zij samen afspraken over de besteding ervan. Als er geen afspraken gemaakt worden, vervalt het budget na de uitdiensttreding.

Moeiteloos registreren met de Securex Benefit Shop

Kort gezegd, ervaren veel bedrijven in verschillende sectoren problemen met het handmatig registreren en bijhouden van het IKB en LBB. Hiervoor bieden wij een slimme oplossing. Deze enorme, maandelijks terugkerende klus gaat voortaan moeiteloos, door de registratie onder te brengen in de Securex Benefit Shop. Dit is een softwarematige oplossing die zorgt voor volledige automatisering van het proces.

Met de Benefit Shop profiteer je van een aantal voordelen:

Kom meer te weten over de Securex Benefit Shop!

Houden jouw HR-medewerkers het IKB en LBB nog handmatig bij? Dan is het tijd om het roer om te gooien. Met de Securex Benefit Shop maak je deze budgetten slimmer, sneller en beter toegankelijk. Ben je benieuwd wat onze oplossing voor jouw bedrijf betekent? Of heb je vragen over de Benefit Shop? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team zit klaar om al jouw vragen te beantwoorden.