Prinsjesdag 2023: Wat verandert er op het gebied van salarisadministratie en HR in 2024?

Op 19 september 2023 was het weer Prinsjesdag. Op Prinsjesdag biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en Rijksbegroting voor het jaar daarna aan. Daarin staat welk geld de regering voor het komende jaar voor verschillende plannen beschikbaar stelt en waar het geld vandaan komt.

Naar aanleiding van de Miljoennota en de Rijksbegroting, verandert er vaak het een en ander op het gebied van salarisadministratie en HR. Na het lezen van deze blog ben jij helemaal op de hoogte van de veranderingen voor aankomend jaar naar aanleiding van Prinsjesdag 2023.

Minimumuurloon

In plaats van een minimumloon gebaseerd op een maand, wordt vanaf 2024 een minimumuurloon ingevoerd. Hierdoor verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.

Dit wordt ingevoerd omdat in de ene sector een maandloon gebaseerd is op 36 uur per week en een andere sector op 40 uur per week. Werknemers die 40 uur werken, krijgen per uur dus minder betaald bij hetzelfde maandloon als werknemers die 36 uur werken. Het verschil hierin wordt gecorrigeerd met het minimumuurloon. De loonkosten lopen hierdoor echter wel op. Wat het precieze minimumuurloon wordt, is nog niet bekend.

WKR

De werkkostenregeling (WKR) is in 2023 eenmalig verhoogd naar 3% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Dit is gedaan om werkgevers de ruimte te geven om werknemers te compenseren voor de hoge (energie)prijzen. Werkgevers konden dan een eenmalige, belastingvrije bonusuitkering geven.

De vrije ruimte van de WKR in 2022 was 1,7% over de eerste €400.000 van de loonsom en dit zal in 2024 stijgen naar 1,92%. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte van de WKR 1,18%.

De WKR kan onder andere gebruikt worden voor kerstgeschenken, bonussen, personeelsfeestjes, benodigdheden voor de thuiswerkplek of zelfs kinderopvang op het werk.

Vereenvoudigen vrijstelling OV-abonnement van loonheffing

Een ov-kaart verstrekken aan werknemers zorgt voor veel administratieve taken. Extra loonheffing moet worden ingehouden als de kaart niet vaak genoeg zakelijk wordt gebruikt. Vanaf 2024 is dit niet meer nodig als de kaart ook zakelijk wordt gebruikt. De extra loonheffing die moet worden ingehouden wordt afgeschaft.

Premiepercentages sociale verzekeringen

De premiepercentages van de sociale verzekeringen voor 2024 zijn als volgt:

Einde STAP-budget en extra middelen voor de SLIM-regeling

De subsidie voor het STAP-budget loopt tot en met 31 december 2023 en wordt niet verlengd. Het is dus in 2024 niet meer mogelijk om het STAP-budget aan te vragen voor scholing en ontwikkeling.

Daarnaast wordt de SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, aangepast en krijgt de regeling extra middelen.

Loonkostenvoordeel (LKV) ouderen afgeschaft

Per 1 januari 2026 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers afgeschaft omdat de doelmatigheid van de regeling beperkt is. Tot die tijd is het mogelijk om een voordeel te krijgen als een werkgever werknemers van 56 jaar of ouder in dienst neemt vanuit een uitkering.

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding zal in 2024 stijgen naar €0,23 per zakelijke kilometer, inclusief woon-werkkilometers. IB-ondernemers en resultaatgenieters kunnen ook gebruik maken van deze aftrekbaarheid van de reiskosten als zij gebruik maken van een vervoermiddel dat behoort tot het privévermogen van de ondernemer. Aan de werkgever is het zelf te bepalen of hij de reiskostenvergoeding aan het personeel verhoogt of niet.

AOF-premie

De AOF-premie wijzigt ten opzichte van 2023. In 2023 betalen kleine werkgevers een premie van 5,82%. Deze wordt verhoogd naar 6,18%. Het tarief voor grote werkgevers bedraagt in 2023 7,11%, dit wordt verhoogd naar 7,49%.

Strengere regels tijdelijke contracten

De regels voor tijdelijke contracten worden strenger. Momenteel mag een tijdelijk contract binnen 3 jaar maximaal 2 keer worden verlengd. Daarna geldt een wachttijd van 6 maanden voordat een nieuw contract aangeboden mag worden.

Vanaf 2024 wordt de wachttijd verlengd naar 5 jaar, waardoor het moeilijker wordt om met tijdelijke contracten te werken. Er zal dan meer moeten worden gewerkt met ander soort contracten, zoals een vast contract of uitzendovereenkomst.

Belasting box 2 verandert

Een DGA heeft een minimum van 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap of heeft dit samen met zijn of haar fiscaal partner. Een DGA moet belasting betalen over het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). In 2023 moet 26,90% belasting betaald worden over dit inkomen. In 2023 worden er 2 schijven geïntroduceerd in box 2. Inkomen tot €67.000 dient 24,5% belasting te betalen, daarboven moet er 31% belasting worden afgedragen.

Wil je meer weten over Prinsjesdag 2023? Neem dan gerust contact op, wij staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden!