Wat is 360 graden feedback en hoe voer je het uit?

maart 17 2022

Bill Gates zei ooit het volgende: “We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.” Het is belangrijk om mensen in ons leven te hebben die ons eerlijke, constructieve feedback geven, dus ook op het werk. Hierdoor kun je jezelf blijven ontwikkelen en verbeteren. 

Toch vinden veel mensen feedback vragen, geven en ontvangen lastig. We zijn bang om afgerekend te worden. Daarom wordt in deze blog een methode uitgelegd die je kunt inzetten voor het geven en ontvangen van feedback: de 360 graden feedback methode. 

 

Wat is 360 graden feedback? 

In essentie krijgt een werknemer bij deze methode feedback van mensen waarmee hij samenwerkt, zijn team, zijn manager(s) en zelfs externe partijen waarmee samengewerkt wordt. Op deze manier krijgt de medewerker vanuit verschillende perspectieven feedback op zijn functioneren, wat het totaalbeeld over het functioneren completer maakt. 

 

Drie dimensies van feedback geven 
 1. Eendimensionale feedback: de werknemer krijgt feedback van één persoon, bijvoorbeeld een leidinggevende. 
 2. 180 graden feedback: de werknemer krijgt feedback van één iemand en heeft zelf ook inbreng. 
 3. 360 graden feedback: de werknemer krijgt feedback van meerdere partijen en heeft zelf ook inbreng. 

 

Hoe zet je 360 graden feedback in: een stappenplan + voorbeeld 

Stap 1: bepaal waar de werknemer op beoordeelt moet worden. 

Kijk naar competenties en doelen die in lijn zijn met het functieprofiel en de organisatiedoelen. Zo voorkom je dat er beoordeelt wordt op dingen die niet van relevantie zijn. 

Stap 2: stel een feedbackformulier samen 

Wanneer bepaald is waarop de werknemer beoordeelt moet worden kan het feedbackformulier samengesteld worden. Een handig voorbeeld van een 360 graden feedbackformulier kun je hier downloaden. Het is wel belangrijk om het 360 graden feedback voorbeeld aan te passen zodat het past bij de doelen en competenties van de werknemer die beoordeelt wordt. Stel daarnaast niet te veel vragen op, ongeveer 10-15 is voldoende, anders gaat het invullen van de vragenlijst te lang duren. Ook kost het dan meer tijd om alle feedback te analyseren en vergelijken. 

Stap 3: selecteer feedback gevers 

Nu is het tijd om het feedback team samen te stellen. Selecteer minimaal 3 en maximaal 10 personen die meedoen, maar rond de 6-8 personen is de sweet spot. Minder dan drie personen is een 180 graden feedback en meer dan 10 personen wordt erg gecompliceerd! Wij raden ook aan om de feedback anoniem te houden, daardoor durven beoordelaars eerlijker te zijn. En als de feedbacknemer niet weet vanuit wie de feedback komt, wordt het ook minder snel als ‘persoonlijke aanval’ gezien. Let wel op dat je geen feedbackgevers selecteert die ooit conflict hebben gehad met degene die ze moeten beoordelen.  

Stap 4: briefing over feedback geven 

Geef niet zomaar het feedbackformulier af met de vraag of ze ‘het even in willen vullen’. Leg goed uit wat de bedoeling is, waarvoor de feedback wordt gebruikt, wat het doel is en hoelang het invullen ongeveer zal duren (15 tot 30 minuten). Het is ook belangrijk om aan te geven dat de bijdrage anoniem en vertrouwelijk is. 

Leg ook uit dat de volgende punten erg belangrijk zijn bij het geven van feedback: 

 • Wees objectief 
 • Wees constructief 
 • Blijf eerlijk 
 • Blijf beleefd 
 • Leg je keuzes goed uit 

 

Stap 5: laat de werknemer het formulier zelf ook invullen 

Laat de ‘feedbacknemer’ het formulier ook zelf invullen! Dit is belangrijk, want zo kun je uiteindelijk deze zelfreflectie vergelijken met de feedback.  Zo kan de werknemer ook meedenken over zijn prestaties en wordt hij betrokken bij de resultaten. 

Stap 6: analyseren van de resultaten 

Vergelijk vervolgens alle feedback. Kijk of je patronen kunt herkennen. Bepaal op basis daarvan wat de sterke punten zijn en wat de ontwikkelpunten zijn.  

Stap 7: ga in gesprek met de werknemer. 

Nu je de feedback hebt verzameld en geanalyseerd is het tijd om erover in gesprek te gaan met de werknemer. Bespreek wat de feedback was, wat er goed gaat en wat er beter kan. Bespreek hoe er aan de verbeterpunten gewerkt kan worden en stel een ontwikkelplan op. Vervolgens kun je een evaluatiegesprek inplannen om te kijken hoe het staat met het ontwikkelplan. 

 

Voor- en nadelen van de 360 graden feedback 

Voordelen zijn: 

 • Objectiviteit en een completer beeld: doordat de feedback vanuit meerdere personen komt heb je meer informatie. Dit zorgt voor een breder en meer waarheidsgetrouw beeld. 
 • Acceptatie: het is makkelijker om feedback te accepteren als het vanuit meerdere personen komt. 

 

Nadelen kunnen zijn: 

 • Het is veel werk. Het opstellen van vragenformulieren en het verzamelen en analyseren van 6-8 feedbackformulieren is tijdrovend. 
 • Anonimiteit: we hebben dit in deze blog eerder als positief aspect uitgelicht, mensen durven eerlijker te zijn als ze anoniem zijn, maar dit heeft ook een keerzijde. De beoordelaar kan er ook misbruik van maken door de beoordeelde werknemer te kwetsen en in een extra slecht daglicht te zetten.  

 

360 graden feedback software  

Er is ook software waarin onder andere het feedbackproces in verwerkt kan worden. Onze App-dienstverlening kan je daar meer over vertellen!